ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (42), 2019

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Петрушенко Ю.М.,

Таранюк Л.М.,

Барвінок В.Ю.,

Шахова С.В.

The impact of currency clauses on export product competitiveness (Петрушенко Ю.М., Таранюк Л.М., Барвінок В.Ю., Шахова С.В. Вплив валютних застережень на конкурентоспроможність експортного продукту, англ.)

 5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Афанасьєва М.А. Механізм контролю діяльності підприємств, що відповідає концепції сталого розвитку

12

Vishka I.S. The main elements, components and derivatives that form the administration system at the enterprise (Вішка І.C. Основні елементи, складові та похідні що формують систему адміністрування на підприємстві, англ.)

20

Кірсанова В.В.,
Качанова Н.С.
Облікове забезпечення специфічних аспектів експлуатації, списання та оренди автомобільних пневматичних шин

28

Kruglikova V.V.,
Kulabneva O.A.,

Bykov N.V.

Amortization policy of the enterprise as a factor in order to provide its competitiveness (Круглікова В.В., Кулабнєва О.А., Биков М.В. Амортизаційна політика підприємства як чинник забезпечення його конкурентоспроможності, англ.)

37

Левицька А.В.,
Янковська О.А.
Ринок злиття та поглинання як індикатор інтеграційних процесів

43

Миколайчук І.П.

 

Ресурсно-компетентісна концепція розвитку стратегічного управління підприємством

53

Селіванова Н.М.,
Попович К.Ф.
Оцінка міжнародного досвіду нарахування амортизації основних засобів

63

Цуркан Н.Г. Формування стратегії використання та розвитку рекреаційного потенціалу регіону

71

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Kaptalan S.M. The essence and theoretical bases of management of foreign economic activity of enterprises (Капталан С.М. Сутність та теоретичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, англ.)

77

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Павліха Н.В.Рецензія на наукову монографію «Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації»

      

Прокопенко О.В.Рецензія на наукову монографію «Розумна система міського пасажирського транспорту як складова SMART CITY»