Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 2 (4), 2018

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Адамів М.Є.,
Коць І.І.
Фактори впливу на толінгові операції підприємств: змістовий та типологічний аспекти

  5

Балан А.А.,
Янковська О.А.
Ділова активність підприємств: аналітичний огляд

15

Балан О.С.,
Сизоненко С.В.
Адміністративні послуги як результат прийняття управлінських рішень

23

Дорошук Г.А.,
Граціотова Г.О.
Проактивне управління змінами: підходи та інструменти

30

Завражний К.Ю.,
Сотник І.М.
Формування концептуальних засад розподіленого виробництва на промислових підприємствах

40

Захарченко В.І.Контури реформи з демонополізації української економіки

49

Zakharchenko V.I.,
Kovtunenko D.Yu.,
Chichkan O.S.
Marketing assessment of tourism services’ competitiveness (Захарченко В.І., Ковтуненко Д.Ю., Чічкан О.С. Маркетингова оцінка конкурентоспроможності туристичних послуг, англ.)

60

Клепікова О.А.,
Семенов А.С.
Інформаційно-аналітична підтримка процесу прийняття рішень у споживчому кредитуванні

68

Рекуненко І.І.,
Мордань Є.Ю.
Науково-методичні засади формування моделі раннього оповіщення банківської кризи

77

Sokoly I.I.,
Bukovsky O.O.
Scientific basis for the structural transformation of the aviation industry of Ukraine (Соколи І.І., Буковський О.О. Наукові засади структурного перетворення авіаційної промисловості України, англ.)

85

Чернишова Л.І. Моделювання ключових важелів розвитку кадрового потенціалу підприємства

92

Блинда Ю.О. Фази, стадії криз та методи зниження їх дисфункціональних наслідків на підприємствах

 100

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Гунченко Ю.О.Рецензія на монографію «Інформаційні технології в управлінні соціально-економічними об’єктами»