Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 2 (2), 2017

 

ЗМІСТ

 

Шеремета Р.М. Вступне слово

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan O.S. Administrative management and mechanisms of its development (Балан О.С. Адміністративний менеджмент та сучасні механізми його розвитку, англ.)

6

Гончаренко О.Г.,
Кравчук Г.В.
Концептуалізація сутності категорії «виробнича система»

11

Kovtunenko K.V.,
Tanashchuk E.A.,
Atanasov M.V.
Estimation of the factors’ influencing on expertise of the projects of international cooperation program (Ковтуненко К.В., Танащук К.О., Атанасов М.В. Оцінка факторів впливу на експертизу проектів за програмами міжнародного співробітництва, англ.)

17

Лайко О.І. Податкові важелі підтримки соціально-економічного розвитку територіальних громад

26

Наумов О.Б. Концептуальні засади інституційного регулювання стратегічного розвитку агропромислового виробництва в Україні

33

Окландер М.А.,
Окландер Т.О.
Сегментування онлайн спільнот

39

Романюк С.А.,
Студінська Г.Я.
Брендинг як інструмент управління конкурентоспроможністю національної економіки

47

Frolova L.V.,
Semerun L.V.
Methodical approach to choosing business structures’ economic results managing strategy (Фролова Л.В., Семерунь Л.В. Методичний підхід до вибору стратегії управління економічними результатами підприємницьких структур, англ.)

56

Kharichkov S.K.,
Averihina T.V.
Justification of instrumental basis for providing the manufacturer’s environmental competitiveness (Харічков С.К., Аверіхіна Т.В. Обгрунтування інструментальної бази забезпечення екологічної конкурентоспроможності товаровиробників, англ.)

63

Дискіна А.А. Системні технології як елемент смарт-інновацій в контексті концепції смарт-сіті

70

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Філиппова С.В. Рецензія на монографію «Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства»

Філиппова С.В. Рецензія на підручник «Управлінський облік»