Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 2 (16), 2021

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan O.S.,
Dobryanska N.A.,
Serkal S.S.
Diagnosis of the state of activity of the united territorial communities of Odessa region and analysis of the development of their territories (Балан О.С., Добрянська Н.А., Серкал С.С. Діагностика стану діяльності об’єднаних територіальних громад Одеської області та аналіз розвитку їх територій, англ.)

5

Horin N.V,
Ukraynets L.A.
Market access prospects for Ukrainian exporters of organic products to the EU market under the ecologization of the EU Common Agricultural Policy (Горін Н.В., Українець Л.А. Перспективи доступу українських експортерів органічної продукції до ринку ЄС в умовах екологізації Спільної аграрної політики ЄС, англ.)

17

Граціотова Г.О.,
Степанова А.В.
Методи формування та удосконалення корпоративної культури на державних підприємствах

25

Гутарева Ю.В.,
Гаврилова К.І.
Застосування міжнародного аутсорсингу як інноваційного інструменту в управлінні підприємством

34

Дейнека М.О.Диференціації доходів населення: об’єктивна та суб’єктивна оцінка

40

Dobrіanska N.A.,
Vechtomova H.V.,
Dobrіanskyi R.A.,
Slusarciuc M.
United territorial community as a subject of strategic planning of territorial development (Добрянська Н.А., Вечтомова Г.В., Добрянський Р.А., Слюсарчук М. Об’єднана територіальна громада як суб’єкт стратегічного планування розвитку території, англ.)

49

Kiminchydzhy Н.I.,
Balan A.A.,
Kirsanova V.V.
Audit of production stocks of an industrial enterprise (Кімінчиджи Г.І., Балан А.А., Кірсанова В.В. Аудит виробничих запасів промислового підприємства, англ.)

60

Fomina O.O.,
Olentsevych N.V.
Theoretical Aspects of Modern Ukrainian Society Economic Behavior Modeling (Фоміна О.О., Оленцевич Н.В. Теоретичні аспекти моделювання економічної поведінки сучасного українського соціуму, англ.)

74

Свінарьова Г.Б.Перехідні зміни систем управління підприємством та їх вплив на інноваційний потенціал підприємства

87

Хачатрян В.В.Вплив кризових явищ в країні на міжнародну конкурентоспроможність підприємства

92

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Шафалюк О.К.Рецензія на підручник «Маркетингова цінова політика»