Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 2 (12), 2020

 

ЗМІСТ

 

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Білик О.І.Напрямки підвищення системи соціального захисту населення

5

Hratsiotiva H.O.,
Babska I.M.,
Lebid N.H.
The sources of formation of an utility enterprise financial resources: analysis and use (Граціотова Г.О., Бабська І.М., Лебідь Н.Г. Джерела формування фінансових ресурсів комунального підприємства: аналіз та використання, англ.)

12

Грибіненко О.М. Інвестиційно-інноваційні індикатори безпекового розвитку країн світу

18

Husarina N.V.
Syta Ye.M.,
Slusarciuc M.
Approaches to the development and functioning of the local government system are reflected in the European Charter of Local Self-Government (Гусаріна Н.В., Сита Є.М., Слюсарчук М. Підходи до розвитку та функціонування системи місцевого самоврядування, які знайшли відображення у Європейській хартії місцевого самоврядування, англ.)

29

Kulinska A.V.
Kostyuk D.O.,
Topalova K.G.
Theoretical and methodological basis of resourcing the human capital management of an organization (Кулінська А.В. Костюк Д.О., Топалова К.Г. Теоретико-методичний базис ресурсного забезпечення управління персоналом організації, англ.)

37

Лісовська Л.С. Формування систем економічної взаємодії: поняття, складові, види

45

Нєнно І.М.,
Грінченко Ю.Л.,
Управління фінансово-економічною безпекою авіаційної галузі України

53

Селіванова Н.М.,
Кірсанова В.В.
Облік і документування відпускних та забезпечення виплат відпусток: організаційно-методичний аспект

61

Філиппова С.В.,
Бундюк А.М.,
Васильєва В.Ю.
Управління ризиками венчурного підприємства

73

Мінакова С.М.Вплив лібералізації авіаційної галузі на конкуренцію між аеропортами

80

Свірідова С.С.,
Балан А.А.
Роль субконтрактації в ефективності державних закупівель

87

Федотова І.В. Управління життєздатністю підприємства: сутність та концептуальні положення

94

Марценюк Л.В.Розвиток трудового потенціалу як основний елемент підвищення ресурсного потенціалу підприємства

102

Малін О.Л.Науковий базис методологічної компоненти регулювання розвитку державно-приватного партнерства: категорія розвитку

108

Костін Ю.Д.,
Ткачова Т.С.
Теорія та практика використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні та прийнятті управлінських рішень у промисловості

120

Ковтуненко К.В.,
Пар’єва О.О.
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: сутність, класифікація стратегій

128

Антощук В.М.Структура системи інформаційного забезпечення діяльності малих бізнес структур

140

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Жаліло Я.А.Рецензія на рукопис монографії «Національна економіка: теорія, методологія та сучасні тенденції»

Россоха В.В.Рецензія на підручник «Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність»