Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 1 (7), 2019

 

ЗМІСТ

 

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Dobrianskа N.A.,
Torishnya L.A.
The current state of investments attraction into the regional economy (Добрянська Н.А., Торішня Л.А. Сучасний стан залучення інвестицій в економіку регіону, англ.)

  5

Захарченко В.І.,
Величко М.Р.
Оптимізація інвестиційного ризику з використанням інструменту його диверсифікації

 13

Ковтуненко К.В.,
Мамонтенко Н.С.
Формування кадрового потенціалу ЗВО: вітчизняний та зарубіжний досвід

19

Левицька А.В.,
Гриценко А.А.
Управління ризиками енергетичної компанії при переході на нову модель електроенергетичного ринку

26

Петрова Л.С.,
Пінчук А.А.
Альтернативні шляхи оподаткування новостворених підприємств

32

Smokvina А.A.,
Yankovska O.A.
Personnel security of the industrial enterprise: essence, components and measures of threats minimization (Смоквіна Г.А., Янковська О.А. Кадрова безпека промислових підприємств: сутність, складові та заходи мінімізації загроз, англ.)

38

Філиппова С.В,
Сааджан В.А.
Промислова політика: проблеми регулювання та стратегії розвитку промисловості

46

Хижнякова Н.О. Методологічні засади аналізу розвитку територій

61

Chernyshova L.I.,
Chernova N.A.
Management of credit activity of banking institutions (Чернишова Л.І., Чернова Н.А. Управління кредитною активністю банківських установ, англ.)

70

Iarmolovych D.Yu. Intersection duties ship-owner and marine agent regarding to the principal (Ярмолович Д.Ю. Перетин обов’язків судновласника і морського агента щодо принципала, англ.)

79

Kovtunenko. Yu. V. Innovative activities diversification: conditions, directions and types (Ковтуненко Ю.В. Диверсифікація інноваційної діяльності: умови, напрями та види, англ.)

85

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Благун І.С.Рецензія на на наукову монографію «Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації»