ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (59), 2022

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Добрянська Н.А.,
Фоміна Н.М.
Новітні теорії управління конкурентоспроможністю персоналу в умовах діджиталізації та COVID-19

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Voloshchuk L.O.,
Selivanova N.M.,
Dragomir D.V.
Accounting Organization of Financial Results: The Procedure for Determination, Formation and Improvement (Волощук Л.О., Селіванова Н.М., Драгомир Д.В. Організація обліку фінансових результатів: порядок визначення, формування та удосконалення, англ.)

14

Дернова І.А.,
Боровик Т.М.
Цифровізація економіки України в умовах пандемії: тенденції та напрями розвитку

22

Zamlynskyi V.A.,
Shardakova A.D,
Adil Mohamed Abdalla Sultan Al Ali
Conflict management in modern conditions of economic activity (Замлинський В.А., Шардакова А.Д., Адель Мохамед Абдула Султан Аль Алі. Конфлікт менеджмент у сучасних умовах економічної діяльності, англ.)

30

Захарченко В.І.,
Єрмак С.О.
Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування організаційно-технологічних систем у складі науково-дослідних організацій

41  

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Kiminchydzhy H.I.,
Kirsanova V.V.,
Selivanova N.M.,
Stepanchenko O.O.
Organization of Accounting Control and Legal Responsibility at an Industrial Enterprise (Кімінчиджи Г.І., Кірсанова В.В., Селіванова Н.М., Степанченко О.О. Організація бухгалтерського контролю та юридичної відповідальності на промисловому підприємстві, англ.)

54 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Пар’єва О.О.Монографія «Інформаційно-аналітична складова стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства на засадах конкурентної розвідки»

      

Філиппова С.В.Рецензія на навчальний посібник «Тайм-менеджмент у схемах і таблицях»