ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (47), 2020

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Єрмакова О.А.Пріоритети інноваційного розвитку Одеської області

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan A.A.,
Timonyuk V.S.
Business activity of enterprises: analytical review (Балан А.А., Тимонюк В.С. Ділова активність підприємств: аналітичний огляд, англ.)

12 

Добрянська Н.А.,
Буковський Д.А.,
Балан А.А.
Реформа децентралізації як засіб формування ефективного місцевого самоврядування в Україні

20 

Zakharchenko V.I.,
Metil T.K.,
Soroka L.M.
Methodology for assessing the competitiveness of services in the tourism industry (Захарченко В.І., Метіль Т.К., Сорока Л.М. Методика оцінки конкурентоспроможності послуг у туристичній індустрії, англ.)

27 

Одрехівський М.В.,
Пшик-Ковальська О.О.
Проблеми оптимізування управлінських рішень в умовах інформатизації рекреаційних інноваційних підприємств

38  

Sambros S.A.,
Balan O.S.,
Lebedeva V.V.
Possibilities of application Fintech in improving the organization administrative services provision by local authorities (Самброс С.А., Балан О.С., Лебедєва В.В. Можливості застосування Fintech в удосконаленні організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, англ.)

48 

Селіванова Н.М.,
Качанова Н.С.
Організаційно-методичні аспекти компонентного обліку основних засобів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

53 

Смоквіна Г.А.,
Кімінчиджи Г.І.
Дослідження основних завдань Міжнародної організації праці та напрямів використання закордонного досвіду у вітчизняному законодавстві

61 

Філіппов В.Ю. Концептуальні підходи та модель системно-інтегрованого управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку

72 

Хвальчик І.Л.
Волощук Л.О.
Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством

84 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Пантелеєв В.П.Консолідація інформації з регулювання аудиту, організації і методики аудиту в країнах ЄС

91

Малін О.Л.Інноваційність організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого ДПП

114

Костін Ю.Д.,
Ткачова Т.С.
Система оцінки ефективності діяльності машинобудівних підприємств

122

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Коляденко С.В. Рецензія на монографію «Самозбереження здоров’я зайнятого населення України: теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення»

      

ЮВІЛЕЙ БЕЛЬТЮКОВУ ЄВГЕНУ АФАНАСІЙОВИЧУ – 85! ВІТАЄМО!