Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 1 (15), 2021

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan O.S.,
Shepel M.Ye.,
Tsekhmistrenko L.
Sociocultural Competence Development as Prerequisite for Future Public Administration Specialists’ Becoming (Балан О.С., Шепель М.Є., Цехмістренко Л. Розвиток соціокультурної компетенції як передумова становлення майбутніх фахівців галузі публічного управління та адміністрування, англ.)

5

Брагіна О.С.Сутнісна характеристика та аналіз фондового ринку України в умовах турбулентності соціально-економічних процесів

16

Dobrіanska N.А.,
Torishnya L.A.,
Pulcha D.O.
Functional directions of development of the system of investment attraction in the economy of the regions of Ukraine (Добрянська Н.А., Торішня Л.А., Пульча Д.О. Функціональні напрями розвитку системи залучення інвестицій в економіку регіонів України, англ.)

22

Захарченко В.І.,
Савенко В.О.
Мінімізація ризику у промисловому виробництві та вибір оптимального рішення

30

Kulakov O.O.International investment activity in the context of foreign relations (Кулаков О.О. Міжнародна інвестиційна діяльність у контексті зовнішніх зносин, англ.)

39

Кулінська А.В.Підходи до розробки та реалізації стратегії управління персоналом на державній службі

46

Lypynska O.A.,
Kotlubai O.M.
Operating Company at the Multimodal Transportation Market (Липинська О.А., Котлубай О.М. Операторська компанія на ринку мультимодальних перевезень, англ.)

53

Oleksiv I.B.,
Mirzoieva D.R.
Indicators of Ukrainian Industries’ Competitiveness Considering Factor of Human Capital (Олексів І.Б., Мірзоєва Д.Р. Індикатори конкурентоспроможності галузей України з урахуванням людського капіталу, англ.)

60

Осипов С.Ю.Подвiйнi дипломи як iнвестицiйний проект вищого навчального закладу

66

Харчук В.Ю.Характеристика сфер гармонійного розвитку суб’єктів господарювання

73

Шацкова Л.П.,
Драгомир Д.В.
Фінансова звітність суб’єктів державного сектору за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект

82

Юринець О.В.Сутність та значення ургентних інструментів антикризового управління підприємствами

92

Погуляйко Ю.М.Діагностика інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України

101

Му Цзяньмін.Фокусне формування інноваційно-інформаційної основи стратегії управління промисловим підприємством в економіці знань

113

Свінарьова Г.Б.Теоретико-методологічний базис інноваційних змін системи управління підприємством в умовах діджиталізації

122

Філиппова С.В.,
Криворотенко О.О.
Моделі механізмів стратегування в інноваційній стратегії промислового підприємства та використання потенціалу інноваційного бізнес-партнерства

128

Новак Н.Г.Концептуальні підходи та модель формування національного організаційного механізму розвитку інноваційно-активного малого бізнесу

133

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Валінкевич Н.В.Рецензія на монографію «Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах глобалізаційних викликів»