Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 1 (11), 2020

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Hratsiotova H.O.,
Safronova V.K.,
Syzonenko S.V.
Financial resources of the administrative service center: structure, formation and use (Граціотова Г.О., Сафронова В.К., Сизоненко С.В. Фінансові ресурси центру надання адміністративних послуг: структура, формування і використання, англ.)

5

Захарченко В.І.Генеза та основні напрями нової регіональної політики Євросоюзу (в контексті досвіду для України)

11

Kulinska A.V.,
Kravtsova I.R.,
Balan O.S.
Key aspects of the mechanism of state influence on attracting investment by local governments (Кулінська А.В., Кравцова І.Р., Балан О.С. Ключові аспекти механізму державного впливу на залучення інвестицій органами місцевого самоврядування , англ.)

21

Кулиняк І.Я.,
Бондаренко Ю.Г.,
Жигало І.І.
Теоретичні аспекти сутності та взаємозв’язку тіньової економіки і фінансово-економічної безпеки держави

29

Назаркевич І.Б.,
Назаркевич О.Б.
Інтегральна оцінка діяльності малих підприємств України в умовах структурної трансформації вітчизняної економіки

40

Ніколюк О.В.,
Добрянська Н.А.
Формування та реалізація управлінських рішень членами сільськогосподарського кооперативу з логістики зерна

48

Podolchak N.Yu.,
Vankovich Yu.М.
The practice of minimizing and eliminating shadow activity of companies (Подольчак Н.Ю., Ванькович Ю.М. Заходи мінімізації та усунення тіньової діяльності підприємств , англ.)

57

Філіппов В.Ю.Управлінський інструментарій системно-інтегрованого управління розвитком підприємництва

64

Хвальчик І.Л.
Філиппова С.В.
Конкурентна розвідка як засіб інформаційного забезпечення підприємства

77

Карковська В.Я. Сутність моделі компетентнісного циклу державного службовця

87

Малін О.Л. Вплив детермінант сучасного розвитку суспільства та економіки на цільовий контур регулювання розвитку державно-приватного партнерства

92

Ткачова Т.С.Механізм формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств України в умовах нової конфігурації ринку машинобудування

105

Заїка О.В.,
Бірюкова Т.Ф.
Професійні очікування державного службовця як фактор його адаптації в колективі

112

Ковтуненко К.В.,
Пар’єва О.О.
Конкурентна розвідка: сутність, підходи до визначення, задачі

120

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Федорченко А.В. Рецензія на навчальний посібник «Аналітика в маркетингу»

    

Зверяков М. І. Рецензія на рукопис монографії «Національна економіка: теоретичні основи та сучасні тенденції»