Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 1 (1), 2017

 

ЗМІСТ

 

Оборський Г.О. Привітальне слово

5

Філиппова С.В. Вступне слово головного редактора

6

ОСНОВНІ СТАТТІ

Aleksandrov I.O.,
Lebid N.H.
Human’s capital and sustainable development of society (Александров І.О., Лебідь Н.Г. Людський капітал й збалансований розвиток суспільства, англ.)

7

Башинська І.О.,
Хрістова А.В.
Використання сучасних інформаційних технологій управління проектами

16

Волощук Л.О.,
Науменко К.І.
Фінансова стратегія в управлінні розвитком та економічною безпекою підприємств

23

Zabarna E.M.Logistics of modern regional development based on separation of competencies (Забарна Е.М. Логістика сучасного регіонального розвитку, заснованого на поділі компетенцій, англ.)

31

Коваленко О.М.,
Станіславик О.В.
Методичні засади формування системи ризик-менеджменту в інтегрованій промисловій компанії

38

Kovalev V.H.,
Volkovа A.A.,
Chugunov A.A.
Determination of quantitative and cost characteristics of unproductive losses of freshwater resources in the implementation of the household and production activities (Ковальов В.Г., Волкова А.О., Чугунов А.А. Визначення кількісних і вартісних характеристик непродуктивних втрат прісноводних ресурсів при здійсненні побутової, господарської і виробничої діяльності, англ.)

46

Ковтуненко К.В.,
Ковалик О.А.
Управління дебіторською заборгованістю як інструмент зменшення фінансових ризиків на малих підприємствах

52

Козаченко Г.В.Організація та дезорганізація діяльності підприємства: взаємозумовленість та взаємозв’язок

58

Кузьмін О.Є.,
Яструбський М.Я.
Державне регулювання діяльності внз, його значення у забезпеченні поступального розвитку вищої освіти

64

Mozhei K.A.,
Lukianov D.V.
Construction of a Roadmap for access to “Digital inclusion” as a mechanism for transforming the system of providing public services (Можей К.А., Лук’янов Д.В. Побудова дорожньої карти доступу до «цифрової інклюзії» як механізму трансформації системи надання державних послуг, англ.)

70

Погорелов Ю.С. Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання

76

Костюк-Пукаляк О.М. Вплив факторів на грошові потоки підприємств в умовах євроінтеграційних процесів України

85

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Філиппова С.В. Рецензія на монографію «Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні і прикладні аспекти»

     

Філиппова С.В. Рецензія на монографію на НДР «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я»