Вітання

Згідно наказу МОН України від 16 грудня 2019 р. № 1573 затверджені рішення спеціалізованої вченої ради:
– щодо присудження наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Чукурної Олені Павлівні;
– щодо присудження наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Танащук Катерині Олександрівні.
Вітаємо!!!

Поділитися: