ФАХОВІ ЖУРНАЛИ !

Ще два економічні журнали Одеського національного політехнічного університету отримали категорію «Б»
Періодичні наукові журнали – електронний «ЕКОНОМІКА: реалії часу» та друкований «Економічний журнал Одеського політехнічного університету» – включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України від 17 березня 2020 року №409 ) за спеціальностями:
051 Економіка,
071 Облік і оподаткування,
072 Фінанси, банківська справа та страхування,
073 Менеджмент,
075 Маркетинг,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
281 Публічне управління та адміністрування,
292 Міжнародні економічні відносини.
Журнали висвітлюють новітні проблеми та перспективи розвитку економіки у світовому, національному й регіональному масштабі, піднімають актуальні питання управління, інноватики, інвестицій, конкурентоспроможності, інформаційного та математичного забезпечення економічних процесів. Вони зареєстровані в багатьох наукометричних базах, зокрема Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України. Статті проходять «сліпе» внутрішнє та зовнішнє рецензування, отримують DOI, до 30% статей англійською мовою. У складі їх редколегій – відомі науковці-економісти України, Молдови, Чехії, Німеччини, Польщі, США.

Запрошуємо до співпраці у трьох фахових економічних журналах категорії «Б»:
http://economics.net.ua/journal
https://economics.net.ua/journal-print
https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt

Поділитися: